maandag, 15. oktober 2007 - 10:19

115 Schoolgebouwen te dicht bij de snelweg

Den Haag

Van de ruim 9 duizend schoolgebouwen voor het primair onderwijs staan er 43 binnen 100 meter van de snelweg, 72 schoolgebouwen liggen minder dan 50 meter van een provinciale weg. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS.

De discussie is opgelaaid of nieuwe schoolgebouwen langs snelwegen en provinciewegen mogen worden gebouwd. Teveel fijnstof, afkomstig van het verkeer, tast de gezondheid van leerlingen en leerkrachten aan. Minister Cramer (VROM) wil dat in de toekomst scholen alleen nog maar worden gebouwd als ze verder dan 100 meter van de snelweg en 50 meter van de provinciale weg liggen.

Van de huidige schoolgebouwen liggen er 43 binnen de door de minister gestelde 100-metergrens. Voorstellen vanuit de Kamer om de grens bij 300 meter te leggen zijn ingrijpender. Van de bestaande gebouwen liggen er 275 binnen deze 300-metergrens.

De gemiddelde afstand van de ingang van het schoolgebouw tot aan het hart van de hoofdrijbaan van de dichtstbijzijnde rijksweg is 3,2 km. In Utrecht is de afstand met gemiddeld 2,3 km het kortste, in Friesland met 6,4 km het langst.

De grens waarbinnen langs provinciale wegen niet meer gebouwd zou mogen worden, ligt bij 50 meter. Nu liggen er 72 schoolgebouwen binnen die grenzen. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde provinciale weg is 1,8 km, variërend van 1 km in Groningen tot 2,3 km in Noord-Brabant.

Van de vier grote steden liggen eigenlijk alleen in Amsterdam en Rotterdam schoolgebouwen in de gevarenzone. In Amsterdam liggen vier en in Rotterdam drie schoolgebouwen binnen 100 meter van de snelweg. Nog eens 26 en 11 schoolgebouwen in deze steden liggen binnen 300 meter van een snelweg. In Den Haag ligt geen enkel schoolgebouw binnen de kritische grens.

Gelderland meeste schoolgebouwen langs provinciale weg
In Noord-Holland liggen de meeste schoolgebouwen vlak langs een snelweg (14), in Flevoland geen enkele. Gelderland kent de meeste schoolgebouwen binnen 50 meter van een provinciale weg (19), in Zeeland komt dit helemaal niet voor.
Provincie:
Tag(s):