dinsdag, 17. juli 2007 - 17:11

12 Miljoen voor Airbornmuseum, Amphion en Schoolverlaters-offensief

Provincie

De provincie Gelderland geeft zeven miljoen euro subsidie aan de nieuwbouw van schouwburg Amphion in Doetinchem, drieënhalf miljoen aan de renovatie van het Arnhemse Airbornemuseum en anderhalf miljoen aan het project Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek. Gedeputeerde Staten hebben dat beslist.

Naast deze drie omvangrijke subsidieaanvragen zijn nog 13 andere projecten rond de thema’s reconstructie, landbouw en natuur gehonoreerd. Het totaal te verlenen subsidiebedrag bedraagt 14,1 miljoen euro en bestaat vrijwel geheel uit provinciale middelen.

Airbornemuseum, Amphion en schoolverlatersproject.
De drie omvangrijke subsidieaanvragen vallen onder het Regionale Uitvoeringsprogramma (RUP) van de provincie Gelderland en hebben een totaalbedrag van 12 miljoen euro.

De zeven miljoen voor de nieuwbouw van schouwburg Amphion is nodig, omdat het huidige pand niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het nieuw te bouwen regiotheater bevat onder meer een grotere zaal- en foyercapaciteit en een groter podium. Verder wordt het nieuwe Amphion geschikt als accommodatie voor congressen en andere bijeenkomsten.

De drieënhalf miljoen euro subsidie die de provincie Gelderland toekent aan het Airbornemuseum wordt gebruikt voor het uitbreiden en toegankelijker maken van het museum. Aan de westzijde van de historische villa wordt een nieuw entreegebouw gerealiseerd. Verder wordt de collectie van het Airbornemuseum aangepast aan de wensen van de huidige museumbezoekers. Het museum krijgt een meer thematische opzet, met aandacht voor ervaringen van burgers tijdens de Slag om Arnhem. Ook wordt de ‘beleving’ van de grootste luchtlanding in de geschiedenis uitgebreid. Na de renovatie is de collectie vooral aantrekkelijker voor jongeren en biedt het museum meer educatieve mogelijkheden.

Het derde omvangrijke project is het Schoolverlatersoffensief in de Stedendriehoek, waaraan de provincie Gelderland anderhalf miljoen euro subsidiegeld toekent. De Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. De gemeenten willen met dit project het voortijdig schoolverlaten aanpakken.

Financiële steun voor reconstructie, landbouw en natuur.
De 13 overige subsidieaanvragen rond de thema’s reconstructie, landbouw en natuur ontvangen in totaal 2,1 miljoen euro.
De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) en het Plattelandshuis Achterhoek-Liemers krijgen steun voor de exploitatie- en proceskosten van de bureaus. De bureaus werken mee aan de uitvoering van het gebiedenbeleid in Gelderland.

De drie faunabeheerseenheden in Gelderland ontvangen subsidie voor het uitvoeren van de faunabeheersplannen in de werkgebieden Oost-Gelderland, Rivierenland en Veluwe.

Om het gebruik van luchtwassers te stimuleren stelt de provincie een half miljoen euro ter beschikking. Met deze steun kunnen de 17 eerder uitgelote aanvragen in het kader van de LNV-regeling voor gecombineerde luchtwassystemen voor landbouwondernemingen alsnog worden gehonoreerd. Een luchtwassysteem reduceert de emissie van ammoniak, geur en fijn stof.
Provincie:
Tag(s):