maandag, 19. november 2007 - 16:53

15 initiatieven 'Hart voor je buurt'

Breda

Burgemeester en wethouders honoreren 15 van de in totaal 23 ingediende subsidieverzoeken in de derde ronde 2007 van de campagne ‘Hart voor je buurt’. Het totaalbedrag van de gehonoreerde aanvragen bedraagt € 56.097,72. Het betreft verzoeken tot maximaal € 5.000,- voor initiatieven van bewoners. Zij dragen bij aan een groter saamhorigheidsgevoel door zelf mee te werken aan een prettige, leefbare en veilige buurt. Dat is de kernboodschap van de campagne ‘Hart voor je buurt’, een gezamenlijk initiatief van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente Breda.

In deze tweede ronde Hart voor je buurt 2007 zijn er 23 nieuwe subsidieverzoeken ingediend. Drie verzoeken worden aangehouden tot de 1e ronde van 2008, omdat deze dossiers nader onderzoek vereisen. Vier verzoeken zijn afgewezen en een verzoek is door de initiatiefnemer ingetrokken.

Drie projecten die in de tweede ronde zijn aangehouden zijn behandeld: een daarvan wordt opnieuw aangehouden, een aanvraag wordt alsnog afgewezen en een aanvraag wordt toegewezen.

Van de 15 gehonoreerde verzoeken om een bijdrage te verkrijgen van Hart voor je buurt zijn er 7 projecten voor speel- en groen- en andere voorzieningen. Deze worden in de komende periode gerealiseerd. Daarnaast zijn er initiatiefnemers die een bijdrage ontvangen voor activiteiten zoals een stratenzeskamp (Ginneken), een kerstmarkt (Kroeteneiland) en er wordt een kunstgrasveld bij een basisschool aangelegd, bestemd voor openbaar gebruik. Enthousiaste bewoners in het centrum van Breda hebben een bijdrage ontvangen voor het maken van een film door en voor de bewoners van hun wijk. Ook voorzieningen die de veiligheid van de buurt of een terrein vergroten zijn gehonoreerd, alsmede een tweetal andere activiteiten.
Provincie:
Tag(s):