dinsdag, 10. juli 2007 - 9:27

150 Loslopende kippen weg van Haags bedrijventerrein

Den Haag

De ongeveer 150 loslopende kippen op bedrijventerrein Binckhorst zijn afgelopen zondag gevangen. De gemeente Den Haag huurde hiervoor, in goed overleg met de Haagse Dierenbescherming, een gespecialiseerd bedrijf in. De kippen veroorzaakten veel overlast en vormden een gevaar voor het verkeer.

Ook de veiligheid van de kippen zelf was in gevaar. De dieren worden ondergebracht bij boerenbedrijven verspreid over het land.

De gemeente ontving de laatste maanden veel klachten over loslopende kippen in de Binckhorst in het blok tussen de Wegastraat, Pegasusstraat, Komeetweg en de Siriusstraat. De politie uitte haar zorgen over de verkeersveiligheid. De loslopende dieren zorgden voor onverwachte uitwijkmanoeuvres van auto's en fietsers. Daarnaast vernielden de kippen siertuinen van omwonenden en de vele hanen zorgden 's ochtends vroeg voor geluidsoverlast.

Al vele jaren liepen er een aantal kippen op het bedrijventerrein. Tot een jaar geleden werden ze goed verzorgd. De eigenaar is inmiddels vertrokken en heeft de kippen achtergelaten. Sindsdien is de populatie toegenomen tot ongeveer 150 kippen. De kippen werden gevoerd door verschillende mensen uit de stad.

Om de populatie, en de daarbij behorende problemen, niet nog groter te laten worden, was het noodzakelijk om hier direct iets aan te doen. Er is gezocht naar een diervriendelijke oplossing. Het bedrijf dat de kippen heeft gevangen, zorgt ervoor dat ze een nieuw en veilig onderkomen krijgen bij boerenbedrijven.
Provincie:
Tag(s):