vrijdag, 25. mei 2007 - 9:14

1600 Zaken met een ‘luchtje’ mogelijk heropend

Den Haag

Binnenkort zullen zo’n 1600 veroordeelden de Hoge Raad kunnen vragen om hun zaak te heropenen. Dat is de uitkomst van een inventarisatie door justitie. Hieruit blijkt dat geurproeven met honden mogelijk ongeldig worden verklaard.

In het najaar van 2006 heeft het Openbaar Ministerie al een oriënterend onderzoek gehouden naar het uitvoeren van geuridentificatieproeven door de gezamenlijke oefengroep hondengeleiders van de korpsen in Noord en Oost Nederland.

Toen was gebleken dat die proeven regelmatig niet volgens het protocol waren uitgevoerd. In het bijzonder was daarbij nagelaten om de proef blind uit te voeren. Met 'blind' wordt in dit geval bedoeld dat de hondengeleider niet op de hoogte is van de sorteervolgorde van de geurbuisjes, waardoor wordt verhinderd dat hij onbewust signalen kan afgeven aan de hond.

Na een eerste inventarisatie was komen vast te staan dat in de periode september 1997 - maart 2006 door de oefengroep Noord- en Oost Nederland 2.685 geurproeven zijn uitgevoerd. Toen is op alle parketten een verdere inventarisatie gestart om vast te stellen welke gevallen tot een veroordeling hebben geleid. Die verdere inventarisatie is nu vrijwel afgerond. De inventarisatie zal naar verwachting eind juli definitief zijn afgerond.

De veroordeelden krijgen allemaal een brief van justitie waarin staat dat ze bij de Hoge Raad om herziening van hun zaak kunnen vragen.
Provincie:
Tag(s):