vrijdag, 21. september 2007 - 16:53

17 invallen tijdens grote controleactie

Bergen op Zoom

Tijdens een integrale controle-actie van gemeente Bergen op Zoom, vreemdelingenpolitie, belastingdienst, het Courageteam en de brandweer zijn donderdagmiddag en -avond zeventien panden bezocht. Aandachtspunten tijdens de controle waren: strijdigheden met het bestemmingsplan, zoals illegale bewoning, de bouwtechnische staat en de brandveiligheid van de panden, controle op het bezit van en de handel in drugs, milieuaspecten en bijzondere wetten zoals de drank- en horecawet (schijnbeheer, gokautomaten).

Er werden geen drugs aangetroffen. Wel bleek dat een horecaondernemer klanten in de gelegenheid stelde om een joint te roken, hetgeen in een dergelijke gelegenheid verboden is. In een woning bleek een illegaal naai-atelier te zijn gevestigd. Tevens was er in deze woning sprake van illegale kamerbewoning (vijf personen).

In een bovenwoning van een café was eveneens sprake van illegale kamerbewoning (zes personen). De situatie bleek voor de bewoners echter derhalve gevaarlijk (brandgevaar, geen vluchtwegen) dat de gemeente, samen met de werkgever en Wonen West Brabant, voor andere (tijdelijke) huisvesting gaat zorgen.

Er werden bij 4 horecapanden gokautomaten aangetroffen waarvoor geen vergunning was afgegeven. Tevens werden er in een drietal bedrijven medewerkers aangetroffen die bij de belastingdienst nog niet waren aangemeld als werknemer.

Een bedrijf bleek niet beschreven te staan bij de belastingdienst. Bij een aantal bedrijven bleek de nooduitgang niet goed bereikbaar en/of waren de vereiste brandblusmiddelen niet in orde. Drie personen konden zich niet legitimeren. Uit onderzoek door de Vreemdelingendienst bleken zij toch legaal in Nederland te verblijven. Van een pand was de bouwtechnische staat zo slecht dat de eigenaar hierover wordt aangeschreven en verplicht wordt herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):