donderdag, 21. juni 2007 - 18:40

1.7 miljoen voor De Meerse

Haarlemmermeer

Het college van Burgemeester en wethouders hebben tijdens de raadsvergadering van 19 juni besloten om een subsidie van 1.703.701,- aan de stichting Schouwburg de Meerse te verstrekken voor het jaar 2007.

De voorbereiding voor de verbouw en de uitbreiding van het cultuurgebouwencomplex aan het Raadhuisplein zijn in volle gang. In 2007 is de schouwburg voor het laatst in de oude accommodatie gevestigd. De subsidieverlening in 2007 is daarom voor het laatst op de oude leest geschoeid.

Bij het verlenen van de subsidie zijn met Schouwburg De Meerse prestatieafspraken gemaakt. Die zijn toegespitst op het aantal gebruikers, het aantal organisaties zonder winstoogmerk en de groei van gebruikersaantallen.

Omdat De Meerse in het najaar van 2007 nog gebruik maakt van de huidige accommodatie blijft het streefcijfer voor 2007 op het niveau van 2006, verhoogd met de 2,35% groei van de bevolking. Burgemeester en wethouders sturen de nota ter informatie aan de raad.
Provincie:
Tag(s):