maandag, 31. december 2007 - 14:43

18 gezinnen op oudjaarsdag het huis uit door gaslek

Bewoners van 10 woningen in de Ulbe Hiemstrastrjitte en acht woningen in de Gysbert Japikswei in Witmarsum zijn vanochtend geëvacueerd vanwege een gaslek in de hoofdleiding. De brandweer kreeg rond 11.00 uur de melding, metingen wezen direct op een te hoge concentratie gas in de lucht.

De brandweer heeft met een waterstraal de gaswolk zoveel mogelijk geprobeerd te bestrijden. De bewoners van de tien ontruimde woningen is opvang aangeboden in het verzorgingstehuis Aylvastate in Witmarsum. De straten in de omgeving zijn afgezet. De brandweer en Essent hebben het lek rond twee uur weten te dichten. Hoogstwaarschijnlijk is in het riool gegooid vuurwerk de oorzaak van het gaslek.
Provincie:
Tag(s):