maandag, 20. augustus 2007 - 21:41

20.000,- euro voor gezonde ideeën

Breda

Het college van burgemeester stelt € 20.000 beschikbaar voor de uitvoering van de beste ideeën op het gebied van kleinschalige gezondheidsprojecten. Met deze impuls wil het gemeentebestuur bewoners intensiever betrekken bij het Bredase gezondheidsbeleid.
Iedere inwoner van Breda en iedere Bredase organisatie kan vanaf vandaag tot 1 oktober 2007 plannen en ideeën indienen die bijdragen aan de gezondheid van de Bredase bevolking.

Het project is gericht op de inwoners (van wijken) van Breda. Het gaat om een activiteit met een concrete begin- en einddatum. Het project is geen herhaling van een eerder project of een voortzetting van een bestaand project. Verder raakt het project één van de drie hoofdthema’s van het Bredase beleid volksgezondheid, namelijk het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verbeteren van de gezondheid van groepen bewoners die zich in een sociaal-economische achterstandssituatie bevinden en het bevorderen dat mensen met gezondheidsbeperkingen zoveel mogelijk zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het projectvoorstel mag hooguit € 7.500 kosten.

Projecten die veel mensen bereiken en waaruit betrokkenheid, inbreng en zelfwerkzaamheid van bewoners blijken, hebben de voorkeur. Projecten van inwoners van Breda of bewonersorganisaties hebben de voorkeur boven die van professionele (zorg-)organisaties.

Wat viel er bijvoorbeeld vorig jaar in de prijzen? Een project waarbij mensen met een lichamelijke beperking bewegings- en voedingsadviezen kregen. Een ander project maakte gezonde snacks voor mensen die deelnamen aan bewegingsactiviteiten in buurthuis Westeinde. Een derde project maakte het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met een chronisch ziek of gehandicapt gezinslid een toneelstuk konden maken over hun ervaringen als ‘jonge mantelzorger’.
Provincie:
Tag(s):