dinsdag, 25. september 2007 - 16:43

30-maanden-banenplan moet aantal mensen in bijstand verminderen

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen start in oktober met een 30-maanden-banenplan voor 280 uitkeringsgerechtigden. Dat heeft het college van B&W op 25 september besloten. Doel van het plan is dat mensen na 30 maanden regulier werk hebben.

Volgens verantwoordelijk wethouder Berry van Rijswijk is het om meerdere redenen een bijzonder project: ,,De 280 uitkeringsgerechtigden komen allemaal uit het zogenaamde granieten bestand. Er is sprake van een lage opleiding, een lange werkloosheid, een hoge leeftijd of gezondheidsproblemen. Het zijn mensen die vaak geïsoleerd raken en nu zo goed als kansloos zijn bij het krijgen van een reguliere baan. Het is een stevig traject voor de deelnemers, maar zeker niet vrijblijvend. Met dit plan snijdt het mes aan twee kanten. Wij brengen het aantal mensen in de bijstand terug. Maar daarnaast bereiken wij hiermee ook dat een groot aantal mensen gedurende 30 maanden actief deelneemt aan onze samenleving.�

In de periode van 30 maanden wordt er van uitgegaan dat zowel werkzoekende als de uitkeringsinstantie, als de werkgever voordelen ondervinden van de aanpak. Het betreft een nieuw systeem, waar in Nederland op beperkte schaal ervaring mee is opgedaan. In Duitsland is het al langer succesvol in uitvoering.

De gemeente gaat het 30-maanden-plan uitvoeren in samenwerking met reïntegratiebedrijf Maecon en de WSW-organisatie Vixia. In het project wordt rekening gehouden met de achtergronden van de deelnemers. Zij gaan werkzaamheden verrichten voor werkgevers waarbij fasegewijs de productiviteit en daaraan gekoppeld de financiële bijdragen van werkgevers worden opgebouwd.

Deelnemers houden gedurende de periode van 30 maanden het recht op hun uitkering. Daarnaast ontvangen zij een premie. In 2008 kan deze premie voor de 280 deelnemers oplopen tot in totaal 400.000 euro. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor korte opleidingen voor de deelnemende werkzoekenden. Om het plan te laten slagen volstaat het niet om alleen werk aan te bieden. Daarom wil de gemeente ook tegelijkertijd aandacht besteden aan andere problemen.

De inzet van banen wordt gerealiseerd in de sectoren zorg, logistiek en industrie. Er is gekozen voor bedrijven tot 25 medewerkers, omdat deze de meeste kansen bieden op een structurele arbeidsplaatsen.
Provincie:
Tag(s):