dinsdag, 11. september 2007 - 22:27

30 miljard nodig voor Limburgs woon- en leefklimaat

Maastricht

De komende 10 jaar is er circa 30 miljard euro nodig om het woon- en leefklimaat in Limburg vitaal, aantrekkelijk en duurzaam te houden en de gevolgen van de structurele bevolkingsdaling in Limburg op te vangen. Dit blijkt uit het rapport Limburg TransforMEERt, dat dinsdag door Gedeputeerde Staten en de Limburgse woningcorporaties werd gepresenteerd.

Uit onderzoek blijkt dat € 25 miljard nodig is om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de Limburgse wijken en buurten op peil te houden en/of te brengen. De extra investeringen als gevolg van de specifiek Limburgse situatie worden geschat op 5 à 6 miljard euro. Dit bedrag is nodig om de Limburgse woningvoorraad versneld aan te passen aan de veranderende behoeften en anderzijds verder verbreed in te zetten om tegemoet te komen aan de sociale en economische behoeften in wijken, zoals brede scholen, sociaal-culturele voorzieningen en zorgcentra.

In de komende tien jaar is in Limburg sprake van een groot aantal wijken en buurten die vanwege de specifieke opgave in Limburg extra aandacht en investeringen vergen. Deze wijken en buurten, waarvan een aantal extra hard wordt getroffen door de bevolkingskrimp, scoren negatief op aspecten als bevolkingssamenstelling, leeftijd en herkomst, werkloosheid, inkomen en opleiding, veiligheid en overlast, en verloedering van woning en woonomgeving. Dit geeft aan dat de situatie in Limburg wezenlijk anders is dan de lijst van 40 wijken, die onlangs door het Rijk is vastgesteld, suggereert. Volgens deze lijst liggen slechts twee kwetsbare wijken in Limburg. Vanuit de bevolkingskrimp beredeneerd is de aanpak van wijken en buurten in Parkstad Limburg urgent, gevolgd door Sittard-Geleen, Maastricht, Midden-Limburg en tot slot Noord-Limburg.

Het rapport Limburg TransforMEERt biedt een basis om de komende periode in overleg te treden met gemeenten, het Rijk, zorg- en onderwijsinstellingen en marktpartijen over de invulling en uitwerking van de maatschappelijke opgave in Limburg.
Provincie:
Tag(s):