donderdag, 18. oktober 2007 - 14:24

30 Miljoen extra voor maatschappelijke stages en vrijwilligers

Den Haag

Gemeenten met een school uit het voortgezet onderwijs kunnen rekenen op € 15 miljoen om scholieren te helpen bij het vinden van een maatschappelijke stageplek. Nog eens €15 miljoen wordt verdeeld over álle gemeenten en is bedoeld om de vrijwilligers inzet, waaronder de maatschappelijke stage, te vergroten.

Deze extra investering maakten staatssecretarissen Van Bijsterveldt (OCW) en Bussemaker (VWS) vandaag bekend tijdens een werkbezoek aan het vrijwilligersproject ‘Jong in Beeld’ in Gouda.

Met de € 15 miljoenvan OCW voor de maatschappelijke stage worden zogenaamde ‘maatschappelijke stage makelaars’ aangesteld bij de 225 gemeenten met een school uit het voortgezet onderwijs. Deze ‘makelaars’ zullen in nauw overleg met de scholen scholieren koppelen aan een geschikte stageplek. Deze lokale bemiddelaars zijn nodig om groeiende vraag naar maatschappelijke stageplekken te coördineren.

Circa 195.000 leerlingen moeten vanaf 2011 op zoek naar een leuke en leerzame stageplek in de omgeving van hun school, dorp of stad. Bij het zoeken en vinden van een maatschappelijke stageplek staat het eigen initiatief van de leerling centraal. De verwachting is dat 50% tot 60% van de leerlingen zelf een stageplek weet te vinden. Lukt het de leerling en vervolgens de school niet een stageplek te vinden, dan kan een beroep worden gedaan op de ‘maatschappelijke stage makelaar’.

Ook VWS stelt €15 miljoen beschikbaar voor de opbouw van de lokale infrastr uctuur om de makelaarsfunctie voor vraag en aanbod naar vrijwilligers op elkaar af te stemmen. Deze makelaarsfunctie komt ook ten goede aan de maatschappelijke stage. Dit najaar presenteert staatssecretaris Van Bijsterveld haar plan van aanpak over de maatschappelijke stage.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt: “Deze investering maakt het scholieren makkelijker om een maatschappelijke stageplek te vinden. Dat betaalt zich dubbel en dwars terug. Immers, de maatschappelijke stagiair van nu is de vrijwilliger van de toekomst. Wij staan met zijn allen voor de grote uitdaging om voldoende stageplekken te creëren en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Mooie, locale initiatieven zoals het project Jong in Beeld spelen daarbij een grote rol. Immers, op lokaal niveau; daar moet het allemaal gebeuren. Gemeenten krijgen daar een aanjagende rol in, vandaar deze financiële steun�.

Tijdens het werkbezoek zei staatssecretaris Bussemaker in een toelichting voor het lokale niveau gekozen te hebben omdat vrijwilligers en leerlingen op zoek gaan naar vrijwilligerswerk en maatschappelijke stageplekken in hun eigen woon- of schoolomgeving. Hierbij is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd omdat gemeenten goed zicht hebben op lokale ontwikkelingen.

Daarnaast hebben gemeenten de beste contacten met zowel vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen en sportverenigingen als scholen. Gemeenten zijn tevens de eerst verantwoordelijken voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en vervullen nu al op diverse terreinen een coördinerende rol.
Categorie:
Tag(s):