woensdag, 22. augustus 2007 - 14:56

40% studenten ziet verbeterpunten voor Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

Ongeveer 40% van de studenten die in Sittard-Geleen studeren, ziet één of meerdere punten voor verbetering. Dat blijkt uit een recent onderzoek onder 400 Hbo-studenten van Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd in Sittard. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en de twee onderwijsinstellingen. Een kleine 4% van de studenten geeft aan dat het studentenleven beter is dan verwacht, 55% is tevreden en 40% geeft aan dat het studentenleven slechter is dan verwacht.

Het onderzoek werd uitgevoerd om enerzijds te vernemen wat de beleving van studenten van de stad is, maar ook om te vernemen wat de toekomstplannen zijn van de studenten. Op basis hiervan gaat de gemeente beleid ontwikkelen om Sittard-Geleen aantrekkelijker te maken als studentenstad.

De onderzoeksresultaten worden ook vertaald in het cultureel aanbod in Sittard-Geleen. Dat meer dan de helft van de studenten daarin verbetermogelijkheden ziet verbaast wethouder Berry van Rijswijk niet: �Bijna 30% van de studenten ziet graag een breder aanbod en wil ook beter worden geïnformeerd over dat aanbod. Dat verrast ons niet echt en stimuleert ons juist om door te gaan op de ingeslagen weg. Ook het feit dat er kritiek is op de bestaande poppodia en bijna 30% aangeeft behoefte te hebben aan goede popvoorzieningen past hierin.� Kritisch zijn de studenten verder over het nachtelijk uitgaansleven in Sittard-Geleen. Het openbaar vervoer ’s avonds en ’s nachts sluit ook niet aan en wordt door meer dan 40% als onvoldoende ervaren.

De meeste studenten wonen in Sittard-Geleen of bij hun ouders elders in Limburg, België of Duitsland. Ruim 10% van de Hbo-studenten woont op kamers in Sittard-Geleen en is daar tevreden over. Opmerkelijk is dat zij minder tevreden zijn over de woonoppervlakte dan studenten die elders in Limburg op kamers wonen. De studenten vinden dat de studentenhuisvesting in Sittard-Geleen in het algemeen weinig problemen oplevert, maar vindt wel dat het aanbod onvoldoende variatie bevat.

Bijna de helft denkt dat het niet makkelijk, maar ook niet moeilijk is om na het afstuderen een baan te vinden in de regio Limburg. Ruim een derde verwacht dat het moeilijk zal zijn en 15% denkt dat dit makkelijk is. Verder blijkt dat 15% een baan in Sittard-Geleen wil zoeken en 30% elders in Limburg. De overige studenten willen ergens anders gaan werken of weten het nog niet. Een vijfde overweegt om na het afstuderen een eigen bedrijf te starten, enkelen willen dit in Sittard-Geleen doen. Verder blijkt dat de respondenten geïnteresseerd zijn in de Euregio wat werk, huisvesting, cultuur en onderwijs betreft.

Ruim 60% van de studenten maakt nooit gebruik van de sportvoorzieningen in Sittard-Geleen. Dit zijn vooral studenten die buiten Sittard-Geleen wonen. Degenen die wel gebruik maken van de sportvoorzieningen, zijn hier redelijk tevreden over. De studenten vinden wel dat de kosten voor de sporten in Sittard-Geleen te hoog zijn. Verder blijkt dat ruim de helft van de studenten behoefte heeft aan sportvoorzieningen speciaal voor studenten, ruim twee vijfde heeft behoefte aan sportactiviteiten speciaal voor studenten en ongeveer een derde heeft behoefte aan een sportkaart of sportprogramma, een sporttoernooi tussen studenten of faculteiten en een jaarlijks sportevenement.
Provincie:
Tag(s):