woensdag, 19. september 2007 - 9:54

45 miljoen euro voor ontwikkeling biomaterialen

Maastricht

De overheid maakte op prinsjesdag bekend dat ze 45 miljoen euro toekent aan het initiatief van de Universiteit Maastricht en DSM voor het BioMedische Materialen programma (BMM). Dit programma richt zich onder andere op het ontwikkelen van (polymere) kunststof materialen die kunnen worden toegepast in de geneeskunde.

Het programma, dat in het eerste kwartaal van 2008 daadwerkelijk van start zal gaan, heeft een voorzien totaal budget van negentig miljoen euro en een looptijd van vijf jaar.

BMM is een multidisciplinair onderzoeksprogramma, waarbij iedere partner zijn specifieke kennis en expertise inbrengt, en waarbij fundamenteel onderzoek wordt uitgevoerd, en concepten zullen worden uitgewerkt tot en met toepassing in een klinische omgeving. Het initiatief is uitgegroeid tot een landelijk project dat niet alleen in Limburg nieuwe banen en bedrijvigheid moet gaan opleveren.

Het consortium van deelnemers telt nu circa 25 leden, bestaande uit een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en academische ziekenhuizen. Prominente deelnemers naast DSM en de Universiteit Maastricht zijn Philips Research, Organon, Medtronic, Fujifilm Life Science, Pharming, TNO, de universiteiten van Groningen, Twente, Eindhoven en Nijmegen, en de Universitaire Medische Centra van Groningen, Leiden, Utrecht, Nijmegen en Rotterdam. Daarnaast heeft zich een groot aantal vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf aangesloten bij het consortium. Ook de Nierstichting en de Nederlandse Hartstichting hebben zich eraan verbonden.

De Universiteit Maastricht en het academisch ziekenhuis Maastricht hebben zich gezamenlijk als grootste partner gecommitteerd met een inspanning van twee miljoen euro per jaar.

De universiteit heeft samen met het azM veel kennis in huis over medische toepassingen van biomaterialen, met name in de cardiovasculaire geneeskunde. DSM is wereldwijd koploper op het gebied van kunststoffen. Intensieve samenwerking op deze wijze is absolute noodzaak om in dit complexe onderzoeksterrein succesvol te kunnen zijn.

Hoogleraar Biomaterialen van de UM, Leo Koole, is zeer verheugd met de steun van de overheid voor deze publiekprivate samenwerking. ‘Dit zet ons als centrum voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde kunststoftoepassingen in de geneeskunde serieus op de kaart. Nu kunnen we - in samenwerking met DSM en de andere deelnemers - daadwerkelijk betere en goedkopere therapieën voor patiënten gaan ontwikkelen. We delen niet alleen ons wetenschappelijk onderzoek, maar ook een belangrijke schakel met de toepassingspraktijk.’

De Universiteit Maastricht hecht grote waarde aan dergelijke samenwerkingen, omdat ze meerwaarde bieden voor de regio en heel Nederland. Het onderzoeksprogramma heeft belangrijke maatschappelijke en economische meerwaarde en zal de vooraanstaande positie van Nederland in dit innovatieve en relevante onderzoeksveld ook internationaal verder versterken.

De biomedische materialen kunnen straks worden toegepast bij veel voorkomende ziektebeelden, zoals hart- en vaatziekten, aandoeningen van bot en kraakbeen, oncologie en nierziekten. Ook zal BMM onderzoek doen naar het gericht afgeven en toedienen van medicijnen in het lichaam met behulp van een implantaat.
Provincie:
Tag(s):