vrijdag, 15. juni 2007 - 0:01

50 projectideeën voor Flevoland

Lelystad

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft het eerste jaarprogramma ‘uitvoering landelijk gebied’ vastgesteld. Het jaarprogramma bevat ideeën voor concrete projecten gericht op het vergroten van de vitaliteit van het landelijk gebied in Flevoland. De projectideeën zijn ingebracht door de zogeheten gebiedspartners (gemeenten, Waterschap, maatschappelijke organisaties) en de provincie Flevoland zelf.

Het gaat over projecten zoals het aankopen van grond voor de natuur in het OostvaardersWold, het opstellen van een beschermingsplan voor de Grauwe Kiekendief in omgeving van Almere, een fietspad bij Dronten, een natuurvriendelijke oever langs de Noordertocht (tussen Lelystad en Swifterbant). In totaal gaat het om ongeveer 50 projecten waarvoor nu een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij de provincie en waarvan het de bedoeling is dat de projecten nog dit jaar gaan starten.
De projectideeën passen in het provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied 2007-2013 dat Gedeputeerde Staten in december 2006 hebben vastgesteld en dat past binnen het nieuwe Omgevingsplan van de provincie.

Het provinciaal MeerJaarProgramma 2007 (pMJP) en het jaarprogramma 2007 zijn in te zien op de internetsite van de provincie.

In de tweede helft van juni zal de provincie aan alle gebiedspartners een verzoek sturen om nieuwe projectideeën in te dienen voor het jaarprogramma 2008.
Provincie:
Tag(s):