woensdag, 18. juli 2007 - 14:53

54 Jeugdgroepen actief in Noord- en Midden-Limburg

Venlo

In Noord- en Midden-Limburg heeft de politie 54 jeugdgroepen in kaart gebracht. Deze groepen zijn onder te verdelen in 9 aanvaardbare, 41 hinderlijke, 3 overlastgevende en 1 criminele jeugdgroep. In 2005 waren er nog 64 jeugdgroepen, zo meldt de politie vandaag.

De meeste jeugdgroepen zijn in de gemeenten Venlo (11), Roermond (9), Echt-Susteren (6), Venray (4) en Maasgouw (4). De ene criminele jeugdgroep bevindt zich in de gemeente Echt-Susteren.

In 2006 is het aantal meldingen van overlast door jeugd met ruim 11% afgenomen ten opzichte van 2005. Absoluut gezien komen de meeste meldingen van overlast van/door jeugd uit de grote gemeenten (Venlo, Roermond, Weert, Venray en Echt-Susteren.) Deze gemeenten worden gevolgd door de gemeenten Leudal en Bergen. Wanneer het aantal overlastmeldingen wordt afgezet tegen het aantal inwoners blijft de gemeente Venlo hoog scoren, gevolgd door de gemeenten Mook en Middelaar, Bergen, Roermond en Weert.

Een van de speerpunten van de politie Limburg-Noord is de aanpak van jeugdcriminaliteit. Door de inventarisatie van de verschillende typen jeugdgroepen wil de politie, samen met haar partners, zoals gemeente en welzijnsinstellingen, de aanpak van jeugdgroepen effectiever maken. Bij de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente.

Bij aanvaardbare jeugdgroepen gaat het om jongeren die zich weliswaar in groepen begeven, maar die zich gedragen binnen de normen die de sociale omgeving stelt. Zij veroorzaken geen hinder of overlast.

Een hinderlijke jeugdgroep hangt rond in de buurt, is af en toe luidruchtig en trekt zich niet zoveel aan van de omgeving. Soms loopt het uit de hand, maar de schermutselingen zijn snel in de kiem te smoren en vaak meer toeval dan gepland. Over het algemeen is het een groep die nog voldoende 'autoriteitsgevoelig' is en aangesproken kan worden op hun gedrag.

Een overlastgevende jeugdgroep is meer nadrukkelijk aanwezig. Ze kunnen af en toe provocerend optreden, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of intimideren), vernielen regelmatig allerlei zaken en laten zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Ze zijn ook minder goed te corrigeren.

De criminele jeugdgroep bestaat (in ieder geval gedeeltelijk) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad geraken. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat ze meer en meer criminaliteit plegen om er geld mee te verdienen. Het zijn over het algemeen stelselmatige daders en ze zijn moeilijk aanspreekbaar.
Provincie:
Tag(s):