maandag, 22. oktober 2007 - 19:36

6 miljoen voor peuterspeelzaal en educatie

Tilburg

Tilburg gaat fors investeren in peuters van 2 tot 4 jaar oud. Via peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wil de gemeente zoveel mogelijk peuters nog beter voorbereiden op de basisschool. Het college heeft daarom extra geld gereserveerd voor begeleiding. Ook krijgen de peuterspeelzalen extra subsidie, zodat zij meer peuters kunnen bereiken. In totaal is hiermee tot eind 2008 een bedrag van ruim 6 miljoen euro gemoeid.

Wethouder Hugo Backx van Onderwijs- en Jeugdbeleid: "De ervaring leert dat peuters die op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hebben gezeten vaak beter omgaan met de stap naar de basisschool. We vinden het dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk peuters in Tilburg hieraan kunnen deelnemen. Bovendien kunnen de leidsters eventuele
ontwikkelingsproblemen vroeger signaleren én dus tijdig aanpakken."

Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie Om peuters nog beter voor te bereiden op de basisschool heeft het college besloten om 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Hierdoor krijgen peuters op zo'n tweederde deel van de Tilburgse peuterspeelzalen extra begeleiding. Die bestaat uit extra leidsters voor de groepen en extra ondersteuning door programma's die aansluiten op het basisonderwijs. Ook de consultatiebureaus, de bibliotheek en enkele kinderdagverblijven krijgen subsidie, waardoor zij kunnen bijdragen
aan een betere voorbereiding van peuters op de basisschool. Tot vorig jaar werd VVE nog maar op eenderde deel van de peuterspeelzalen aangeboden. Door de stijging maakt inmiddels het dubbele aantal peuters, bijna 1400, gebruik van VVE.

De gemeente Tilburg kent ruim 40 peuterspeelzalen, verspreid over de hele gemeente. Peuters kunnen hiervan 2, 3 of 4 dagdelen per week gebruikmaken. De peuterspeelzalen hebben als doel het stimuleren en bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen van 2 jaar tot de leeftijd waarop ze naar de basisschool gaan. De peuterspeelzalen worden
gefinancierd door een gemeentelijke subsidie en een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Provincie:
Tag(s):