zaterdag, 21. juli 2007 - 19:35

700 werknemers Heijmans uit winter WW

Amsterdam

CNV Hout en Bouw, FNV Bouw en HZC hebben met Heijmans Infrastructuur overeenstemming bereikt over een nieuw jaarmodel. Hiermee wordt voor ruim 700 werknemers voorkomen dat ze in de winter werkloos worden als gevolg van discontinuïteit. Door in de opbouwperiode meer uren te werken, of door reisuren in te zetten, kan in de winterperiode betaald verlof worden opgenomen.

Het nieuwe jaarmodel is op hoofdlijnen een voortzetting van het oude model, dat zich kenmerkt door flexibiliteit. Niet voor alle bedrijfsonderdelen is het probleem van discontinuïteit even groot. Wie in de winter meer verlof nodig heeft, moet meer uren sparen. De werkgever reserveert voor elk extra gewerkt uur een toeslag. De flexibiliteit zit hem hierin dat naarmate een werknemer meer uren moet sparen, de toeslag hoger wordt. Deze toeslag loopt op tot 50%. Het aantal opbouwuren varieerde in het oude model van 80 tot 240.

Tijdens achterbanraadplegingen die verspreid over het land zijn gehouden, bleek dat vakbondsleden het belangrijk vinden vast werk te hebben en dat ze in de winter het liefst uit de WW blijven. Wel bleek dat het maximaal op te bouwen aantal uren van 240 voor veel leden te veel was. In het nieuwe jaarmodel is het maximaal aantal op te bouwen uren teruggebracht tot 200. De hoogte van de toeslagen is niet veranderd. De looptijd van het jaarmodel is gelijk aan de looptijd van de CAO, tenzij uitvoeringsproblemen aanleiding geven de voortzetting op te schorten. Hiertoe is een evaluatiemoment afgesproken.

Het terugbrengen van de maximale opbouw van 240 naar 200 uur was voor bonden een hard punt", vertelt Henk Wuijten, districtshoofd CNV Hout en Bouw. "Ik ben tevreden over het feit dat we hierover toch overeenstemming konden bereiken. Al met al wordt zowel van werknemers als van de werkgever heel wat gevraagd om gedurende de winter dienstverbanden in stand te houden. Het is triest dat in een markt met daarin de overheid als grootste opdrachtgever, een slechte spreiding van opdrachten het afspreken van jaarmodellen nodig maakt."
Categorie:
Tag(s):