maandag, 29. oktober 2007 - 13:22

893 klachten over politieoptreden

Utrecht

De politie van Utrecht heeft vorig jaar 893 klachten ontvangen over haar optreden. In 2006 bleken de meeste klachten te zijn ingediend over houding en gedrag (442) de overige klachten waren verwachtingen van burgers en gebruik maken van bevoegdheden. De klachten over houding en gedrag hadden met name betrekking op onfatsoenlijke bejegening, onvoldoende inlevingsvermogen en autoritaire/intimiderende houding.

In 283 van de 893 gevallen kwam de klachtbrief niet in aanmerking voor behandeling volgens de klachtenprocedure. Redenen daarvoor waren onder meer dat de klacht niet over de politie ging of alleen bedoeld was als bezwaar tegen een aanhouding of bekeuring. Dan werd de klager doorverwezen naar de juiste instantie.

Om zoveel mogelijk te leren van klachten wordt altijd geprobeerd klager en de medewerker over wie geklaagd is, met elkaar in gesprek te brengen. Als dit niet lukt, kan de klager ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke commissie voor de politieklachten.
Provincie:
Tag(s):