woensdag, 14. november 2007 - 9:15

928.000 Euro voor bestrijding armoede

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van € 928.250,- subsidie uit het provinciale Armoedefonds aan vier projecten. Deze projecten zijn voorgedragen door de Taskforce Armoedebestrijding, onder voorzitterschap van Pieter van der Zaag, en dragen bij aan de bestrijding van armoede in Friesland.

Het gaat om een bijdrage van € 300.000,- aan het project ‘Leergeld’ van de Stichting Leergeld Drachten e.o.; om een bijdrage van € 173.250, - aan ‘Een Goed Begin’ van Jeugdhulp Friesland; € 210.000, - voor het project ‘Verhoging interventiekracht sociale teams Friesland’ van de GGD Friesland en € 245.000, - voor ‘Preventiemedewerker’ van GKB Friesland.

Het geld voor de projecten is afkomstig uit het Armoedefonds. Tot en met 2010 heeft de provincie in totaal €4 miljoen beschikbaar voor armoedebestrijding.
Provincie:
Tag(s):