donderdag, 14. juni 2007 - 8:49

€ 2 miljoen subsidie voor innovatieve projecten in Flevoland

Lelystad

Het ministerie van Economische Zaken verleent ruim € 2 miljoen subsidie aan twee Flevolandse innovatieprojecten. Het gaat om een bedrag van € 265.000 aan het project Immuno Valley en € 1.773.000
aan het project Digitale marktplaatsen. Gedeputeerde Andries Greiner (economische zaken) is blij met de rijkssubsidies. “We kunnen nu een daadwerkelijke start maken met twee innovatieve, kansrijke projecten, waar wij als provincie ons sterk voor hebben gemaakt.�, aldus de heer Greiner.

“Op de langere termijn zijn beide projecten een uitstekende aanvulling voor onze economische ontwikkeling. Dit is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven,� aldus gedeputeerde
Greiner.

Immuno Valley is een project dat eind 2005 op initiatief van de provincie Flevoland, Flevolandse kennis-instellingen en het regionale life-sciences bedrijfsleven is ontstaan . Met name in Almere en Lelystad is een cluster van internationaal opererende life-sciences bedrijven ontstaan. “Immuno Valley� richt zich op integratie van onderzoek van humane en veterinaire opkomende infectieziekten, zoals de vogelgriep, mond- en klauwzeer, SARS én op integratie en versterking van activiteiten die dit onderzoek omzetten in economische bedrijvigheid.

Het project heeft tot doel een kennistransferbureau in te stellen, dat kennisinstellingen met bedrijven in contact moet gaan brengen. Ook zullen er congressen worden georganiseerd om bedrijven met elkaar, met buitenlandse bedrijven en met kennisinstellingen in contact te brengen en om de regio (inter)nationaal te verkopen als het center of excellence op vaccinatie- en immuniseringsgebied.

Het project“Digitale marktplaatsen� wil door middel van bundeling breedbandnetwerken één groot, snel netwerk creëren voor de Noordvleugel van de Randstad. Met name voor de ICT en de creatieve sector is dit zeer belangrijk. Ook kleinere bedrijven kunnen dan tegen een zeer redelijke vergoeding beschikken over een breednetverbinding. De schaal van het netwerk en de samenwerking van provincies, gemeenten, ministerie en bedrijfsleven zijn uniek in Nederland. In Amersfoort loopt een zeer succesvolle proef.

Het ministerie vergoedt de helft van de (subsidiabele) projectkosten. Totaal heeft het ministerie € 24 miljoen aan 50 projecten toegekend.
Provincie:
Tag(s):