woensdag, 7. november 2007 - 9:18

Aanbesteding Provinsjehûs beëindigd

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft dinsdag 6 november besloten de aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe Provinsjehûs te beëindigen. Aanleiding is de afmelding van beide overgebleven aannemers. Daarmee is er geen aannemer meer in de race.

Naar aanleiding van de afmelding van de aannemers start de Provincie een nieuwe aanbesteding. Dat zal gebeuren in een gewijzigde vorm, waarin de bouw van het Provinsjehûs en de bouw van de parkeergarage gesplitst aanbesteed zullen worden. Daardoor kunnen ze breder in de markt worden gezet én gefaseerd in tijd worden gerealiseerd. Door de nieuwe wijze van aanbesteden verwacht de Provincie slechts een beperkte vertraging op te lopen.

De Provincie werkt de komende maand de nieuwe aanpak uit.
Provincie:
Tag(s):