woensdag, 29. augustus 2007 - 17:59

Aandacht voor Limburgse allochtonen in Limburg Museum

Venlo

Woensdagmiddag is in het Limburgs Museum in Venlo een convenant ondertekend tussen het museum en de Steunstichting Limburgse Allochtonen (SLA). Onder de projecttitel en het motto Kleur Bekennen zal het Limburgs Museum de komende jaren nadrukkelijk en duurzaam de culturele diversiteit in de provincie zichtbaar gaan maken. De SLA is de belangrijkste co-financier en stelt in totaal 300.000 euro ter beschikking om de doelen te verwezenlijken.

In de collectievorming zal de materiële en immateriële cultuur van Limburgse migrantengroepen een grotere rol gaan spelen. Er komt aandacht voor de cultuur van Nieuwe Limburgers uit onder meer Spanje, Italië, Polen, Indonesië, Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen. Een collectie op dit gebied is er momenteel nauwelijks. Het Limburgs Museum gaat op zoek naar gidsartefacten (voorwerpen die symbool staan voor een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling), foto’s, films en verhalen.

Zowel voor het verwerven van kennis als voor het verzamelen van collectiestukken is een goed contact met vertegenwoordigers van de verschillende culturele groepen essentieel. Zij zullen als intermediair actief zijn om de collectieonderdelen bijeen te brengen en de verschillende groepen die zij vertegenwoordigen te binden aan het Limburgs Museum. Het Limburgs Museum en de SLA gaan daarom op zoek naar sleutelfiguren uit de belangrijkste culturele groepen in Limburg die weten wat er speelt en het project kunnen bezien vanuit een standpunt dat de eigen groep overstijgt.

Binnen het project ondergaan twee bestaande vaste presentaties een transformatie. In de zaal ‘Limburg ontstaat’ zal een accent komen te liggen op arbeidsmigratie na 1945. In de zaal ‘Familieleven’, die nu levensmijlpalen in katholiek perspectief plaatst, zullen de verschillen en overeenkomsten met andere culturen worden belicht. Zoals in het Limburgs Museum gebruikelijk zullen op verschillende plekken in de zalen bovendien multimediale programma’s worden geplaatst die verdiepende kennis aanbieden over de verschillende culturen in Limburg.
Provincie:
Tag(s):