vrijdag, 5. oktober 2007 - 9:44

Aangifte Smolders tegen gemeente Tilburg geseponeerd

Tilburg

Het strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche naar het eventueel plegen van strafbare feiten bij uitkering van wachtgelden aan raadsleden door de gemeente Tilburg is afgesloten.

Het onderzoek werd verricht naar aanleiding van een aangifte van raadslid H. Smolders tegen de gemeente Tilburg. Volgens hem zouden strafbare feiten zijn gepleegd bij het toekennen van uitkeringen aan raadsleden die de leeftijd van 65 jaar reeds waren gepasseerd, terwijl zij volgens bestaande regelgeving niet meer voor een dergelijke uitkering in aanmerking mochten komen.

Uit het onderzoek is gebleken dat van opzettelijke onjuiste toekenning van wachtgelden door de gemeente Tilburg geen sprake is geweest en er geen strafbaar feit is begaan.

De officier van justitie te 's-Hertogenbosch heeft besloten geen vervolging in te stellen.
Provincie:
Tag(s):