dinsdag, 10. juli 2007 - 21:56

Aanleg N57 in Middelburg van start

Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland heeft dinsdag bekend gemaakt dat de aanleg van het Middelburgse deel van de rijksweg N57 van start gaat. Voor het Veerse deel zal door Rijkswaterstaat Zeeland naar financiële oplossingen worden gezocht bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Tijdens de aanbestedingsprocedure van het tracé rijksweg N57 is er bij Rijkswaterstaat een financieel tekort opgetreden van in totaal €45 miljoen euro. Voor het Middelburgse deel was er een tekort van €15 miljoen euro en voor het Veerse deel is er een tekort van €20 miljoen euro. Voor de financiering van het Middelburgse deel van de rijksweg heeft de minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) een oproep gedaan aan de regio.

Voor het tekort van het Middelburgse deel hebben de Provincie Zeeland en de gemeente Middelburg afgesproken samen de helft, dus respectievelijk €7,5 miljoen euro, bij te dragen aan de realisatie van de rijksweg N57. De Provincie Zeeland zal €6,5 miljoen euro betalen en de gemeente Middelburg zal €1 miljoen euro betalen.

Er is gekozen voor de start van de aanleg op het Middelburgse deel omdat dit deel op dit moment het meest verkeersonveilig is.

De Provincie Zeeland heeft bij de financiering van het Middelburgse deel de voorwaarden gesteld dat Rijkswaterstaat Zeeland naast de aanleg van het Middelburgse deel ook de verkeersknelpunten op het Veerse deel aanpakt.
De Provincie Zeeland is nog steeds overtuigd van het nut en noodzaak van de aanleg van de rijksweg N57 op het Veerse deel en zal er alles aan doen om de realisatie dichterbij te brengen.
Provincie:
Tag(s):