dinsdag, 18. december 2007 - 17:22

Aanlegvergunning voor bepaalde delen Almere Poort niet meer nodig

Almere

Het bestemmingsplan Poort is formeel in werking getreden. Om de archeologische vondsten in Almere Poort te beschermen moeten volgens dit bestemmingsplan aanlegvergunningen worden aangevraagd. Dit terwijl in grote delen van Poort de gronden afdoende archeologisch zijn onderzocht en daarmee de archeologische vindplaatsen bekend zijn.

Hiermee zijn ook de afspraken bekend over hoe te handelen bij deze vindplaatsen. Het is daarom niet langer zinvol om de gebieden buiten deze vindplaatsen door een aanlegvergunning verder te beschermen. Daarom heeft het college besloten dat een aanlegvergunning niet langer nodig is voor het gebied dat gelegen is buiten de archeologische vindplaatsen.
Provincie:
Tag(s):