woensdag, 11. juli 2007 - 21:49

Aanpak criminaliteit op en rond het Wallengebied

Amsterdam

De gemeente Amsterdam en de overheid gaan gezamelijk de georganiseerde criminaliteit in het centrum van Amsterdam aanpakken. Dit maakt de gemeente Amsterdam woensdagavond bekend.

Vorig jaar augustus heeft de toenmalige minister Donner van Justitie een werkbezoek aan het Van Traa-team gebracht. Burgemeester Job Cohen en voorzitter Els Iping van het stadsdeel Centrum hebben de toenmalige minister verzocht om meer samenwerking.

Aanleiding voor het verzoek van de beide Amsterdamse bestuurders was dat de gemeente de laatste jaren de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit heeft uitgebreid met de invoering van de wet Bibob en gerichte handhavingsacties, maar dat voor een complete aanpak - waarbij er sprake is van een wisselwerking tussen strafrechtelijke en fiscale onderzoeken en de bestuurlijke aanpak - een extra investering nodig is.

De gemeente is voor een succesvolle bestuurlijke aanpak mede afhankelijk van goede en betrouwbare informatie van politie, openbaar ministerie, justitie en fiscus.

Er bestaat volgens de bestuurders grote zorg over vermenging van onderwereld en bovenwereld in het centrum van Amsterdam. Vooral in het Wallengebied baart het witwassen in vastgoed en bedrijven en betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit bij branches als de prostitutie, coffeeshops, smartshops en delen van de horeca zorgen.

Een probleem bij de aanpak daarvan is dat er weinig aangifte wordt gedaan van deze zaken en dat het strafrechtelijk bewijs lastig is rond te krijgen. De gemeente Amsterdam zegt blij te zijn met het besluit van de minister van Justitie en zijn collega’s van Binnenlandse Zaken en Financiën aan het verzoek om een krachtige bestuurlijke aanpak gelijk op te laten gaan met een intensieve strafrechtelijke en fiscale inzet én met versterking van de onderzoeksinzet door het opzetten van het Emergo-project hebben voldaan.

Kern van het project is dat de gelegenheidsstructuur voor (georganiseerde) misdaad binnen het centrum in kaart wordt gebracht en vervolgens zoveel mogelijk wordt ontmanteld.

Het project bestaat uit drie onderdelen. In de eerste fase wordt een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken van opsporing en handhaving en een inventarisatie van de beschikbare kennis en ervaring bij de betrokken organisaties. Deze inventarisatie, waarbij de informatie van alle betrokken diensten zo optimaal mogelijk wordt gedeeld, gaat gepaard met een doorlichtingonderzoek van het Wallengebied.

De gelegenheidsstructuren voor georganiseerde misdaad worden daarmee zo scherp mogelijk in kaart gebracht. Aan dit deel van het project geeft het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), leiding. Daarna volgen gecoördineerde acties door politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, de gemeente en anderen. Vanuit ieders bevoegdheid worden criminele organisaties strafrechtelijk, fiscaal, dan wel bestuurlijk aangepakt. In de derde fase wordt het project geëvalueerd en eind 2010 volgt het eindrapport.

Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit het ministerie van Justitie, het WODC, de gemeente Amsterdam, politie Amsterdam-Amstelland, Openbaar Ministerie Amsterdam en de Belastingdienst regio Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):