maandag, 21. mei 2007 - 8:26

Aanpak drugsoverlast in Weert van start

Weert

Met het verplaatsen van het bankje op het Stationsplein in Weert hebben burgemeester Jacques Niederer en de regiodirecteur van de NS maandagmiddag het startsein gegeven om de overlast van harddrugs- en alcoholverslaafden in Weert aan te pakken. Rond 16.00 uur werd het bankje nabij de telefooncellen verwijderd en werden er twee nieuwe bankjes geplaatst tussen de taxistandplaatsen. Dit past in de integrale aanpak van de drugsoverlast in Weert.

Naast het plaatsen van twee nieuwe bankjes, zal de NS onder andere de verlichting bij het station verbeteren en de wachtruimte op het perron permanent sluiten. De gemeente bekijkt of in samenwerking met ProRail het talud kan worden opgeknapt.

Naast deze fysieke maatregelen bevat de integrale aanpak van de drugsoverlast ook persoonsgerichte en groepsgerichte maatregelen voor de verslaafden zelf, zoals schuldhulpverlening, zorgtrajecten via het Veiligheidshuis Midden-Limburg, Huis-op-proef-trajecten van de GGZ, repressief optreden door stadstoezicht en politie, het opleggen van taakstraffen en de inzet van een ex-verslaafde als ervaringsdeskundige om de doelgroep positief te benaderen.
Provincie:
Tag(s):