vrijdag, 21. september 2007 - 16:15

Aanpak drugsoverlast in Weert werpt vruchten af

Weert

De integrale aanpak van drugsoverlast in Weert blijkt zijn vruchten af te werpen. is in april 2007 gestart. Uit de aanpak blijkt nu dat de drugs- en alcoholoverlast rondom het station is afgenomen, meldt de gemeente Weert. Ook zijn de verslaafden minder in aanraking gekomen met de politie en hebben zij minder incidenten gepleegd.

Een groot aantal maatregelen uit de nota ´integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast´ is uitgevoerd. Zo volgen vier verslaafde veelplegers een persoonsgericht traject in het Veiligheidshuis Midden-Limburg (vestiging Weert), zijn twee verslaafden een huis-op-proef-traject gestart en zijn er tien verslaafden die onder begeleiding werken aan hun schulden. Ook heeft de politie handhavend opgetreden tegen verslaafden die nog zaken open hadden staan bij justitie. Het ging hierbij om openstaande overtredingen voor overlastsituaties en diefstallen. Ook heeft de politie in en rondom het station zo´n 50 processen-verbaal geschreven voor met name alcohol op straat en het zich ophouden in portieken.
Verder is er in mei een bewonersavond georganiseerd en is samen met omwonenden van het station het ´verslaafdenbankje´ verwijderd en zijn er twee nieuwe bankjes geplaatst bij de taxistandplaats. Daarnaast is de NS begonnen met de voorbereidingen voor het aanbrengen van nieuwe verlichting bij het stationsgebouw.

De maatregelen lijken op basis van gegevens over het eerste half jaar van 2007 effect te sorteren. Door de persoonsgerichte en groepsgerichte maatregelen, zijn de verslaafden minder in aanraking gekomen met de politie en hebben zij minder incidenten (met name diefstallen) gepleegd.
Door de locatiegebonden maatregelen in en rondom het station, zijn er in mei en juni over dit gebied geen meldingen van drugs- en alcoholoverlast bij de politie binnengekomen.
Provincie:
Tag(s):