vrijdag, 31. augustus 2007 - 17:39

Aanpak efficiënte bevoorrading

‘s-Hertogenbosch

Wethouder Eugster heeft namens het college tijdens de bijeenkomst ook een samenwerkingsovereenkomst met de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Eigen Verladers Organisatie (EVO) ondertekent. Er zijn afspraken gemaakt om een verbetering in de bevoorrading van de Bossche binnenstad te realiseren.

In samenwerking met diverse partijen zoals het centrale overlegplatform voor de binnenstad, het Centrummanagement, wordt de bevoorradingssituatie in kaart gebracht en gekeken naar de haalbaarheid en efficiëntie van mogelijke maatregelen. Deze aanpak moet zorgen tot een verbetering van: het economisch functioneren van de binnenstad, van de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid en een verbetering van de luchtkwaliteit.

De overeenkomst is een uitwerking van het convenant Milieuzones en Schone Voertuigtechniek dat de gemeente in maart 2006 samen met tientallen gemeenten, landelijke vervoerders en verladers (EVO, TLN en KNV), Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de rijksoverheid heeft gesloten.
Provincie:
Tag(s):