dinsdag, 18. december 2007 - 14:35

Aanpak illegale appartementen drive-in woningen Veldhuizen

Ede

De wijk Veldhuizen kent een groot aantal zogeheten drive-in woningen.Een deel daarvan is zonder vergunning omgebouwd tot één of meerdere appartementen. De gemeente gaat deze illegale appartementen aanpakken.

Het ombouwen van woningen tot appartementen kan voor de eigenaar financieel gunstig zijn. Het levert namelijk meestal meer inkomsten op. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat het in de wijk Veldhuizen om zeker tien woningen gaat die zijn aangepast.

In sommige woningen zijn alleen kamers gemaakt. Het geldende bestemmingsplan staat deze vorm van bewoning toe. De bouwkundige aanpassingen in de woningen die nodig zijn, zijn meestal vergunningsvrij. Wel moeten de kamers voldoen aan eisen van brandveiligheid.

Andere woningen zijn geheel of gedeeltelijk omgebouwd tot appartementen. Een appartement telt als een afzonderlijke woning. Daarvoor is dan ook een bouwvergunning nodig. Het bestemmingsplan waaronder de woningen in Veldhuizen vallen, staat echter niet toe dat er meerdere zelfstandige woningen per perceel zijn. Een aanvraag om bouwvergunning voor ombouw tot appartementen kan ook niet worden verleend.

Om een goede ruimtelijke ordening te bewaren, wil de gemeente de overtredingen van het bestemmingsplan laten eindigen. Daarom schrijft de gemeente de eigenaren van woningen die geheel of gedeeltelijk tot appartement zijn omgebouwd aan om deze te verwijderen. De gemeente koppelt daar een hoog dwangsombedrag aan. Door nu een heldere aanpak te hanteren, hoopt de gemeente de overtredingen op te heffen en nieuwe illegale situaties te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):