vrijdag, 23. februari 2007 - 0:26

Aanpak overmatig drankgebruik op strand

Emmeloord

Op verzoek van de politie heeft de gemeente recreatiegebieden aangewezen waar de politie kan optreden tegen extreem drankgebruik. Het gaat bijvoorbeeld om de gebieden: strand Schokkerhaven, het strand bij de Ketelbrug en de Casteleynsplas. Het is geen nieuwe regel, maar een uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staat dat deze regel al geldt voor de bebouwde kommen. Nu gelden ze ook voor de stranden.

De uitbreiding was nodig omdat in de loop van de tijd het aantal recreatielocaties is gegroeid. Het is overigens prima als men alcohol drinkt op het strand of bij de recreatieplas. Maar tegen teveel alcoholgebruik kan op grond van de aanvulling van de APV nu worden opgetreden door de politie.
Provincie:
Tag(s):