vrijdag, 2. november 2007 - 13:10

Aanpak van tekort defensie-personeel

Den Haag

De arbeidsparticipatie verhogen, het voortijdig schoolverlaten terugdringen en de personeelsvoorziening bij Defensie versterken. Dat is de inzet van het kabinet dat vrijdagochtend een samenwerkingovereenkomst in Den Haag heeft ondertekend.

De krijgsmacht heeft jaarlijks 6000 nieuwe werknemers nodig. Het gaat hierbij niet alleen om militairen functies, maar ook om banen op administratief, logistiek, medisch en ICT-terrein. Met de samenwerking tussen de ministeries van Defensie, Onderwijs en Sociale Zaken hopen zij niet alleen voortijdig schoolverlaten terug te dringen, maar ook defensie weer op sterkte te krijgen. Tevens wil het kabinet militaire instructeurs inzetten als docent bij ROC’s in de instroomopleidingen.


Uiterlijk 1 januari 2008 informeren de drie bewindslieden gezamenlijk de gemeenten. Hiermee willen zij de mogelijkheden van een baan en (voor-)opleiding bij Defensie onder de aandacht te brengen.
Provincie:
Tag(s):