donderdag, 19. juli 2007 - 9:48

Aantal bijstandsuitkering in H-S is fors gedaald.

Hoogezand-Sappemeer

De eerste vijf maanden van dit jaar telde de afdeling Sociale Zaken constant rond de 1070 klanten. In juni daalde het aantal klanten met een bijstandsuitkering naar 975. Dit is met name het gevolg van het dit voorjaar ingezette ‘aanvalsplan op de WWB’. Via uitzendorganisaties worden werkzoekenden naar werk toegeleid. Ook de werkgeversbenadering in samenwerking met het CWI levert uitstroom uit de bijstand op.

De komende maanden wordt hard gewerkt aan een verdere daling van het aantal bijstandsklanten. De succesvolle acties worden voortgezet en bovendien zal met Trio-bedrijven en Baanvak de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening worden aangepakt, waardoor nog meer uitstroom van bijstandsklanten zal worden gerealiseerd. De doelstelling is te dalen naar 900 klanten eind 2007.


De vele vacatures, ook voor werk waar weinig scholing of ervaring voor nodig is, geven veel kansen voor de klanten van Sociale Zaken. Die kansen worden op deze manier in Hoogezand-Sappemeer optimaal benut.
Provincie:
Tag(s):