vrijdag, 20. juli 2007 - 10:42

Aantal ontslagaanvragen in 2006 met ruim een kwart gedaald

Werkgevers hebben in 2006 bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de kantonrechter voor 102.823 werknemers ontslag aangevraagd. Dat is een daling van 27,7 procent ten opzichte van 2005. Bijna de helft (48.610) van de ontslagaanvragen liep via het CWI. Bij de kantonrechter kwamen 54.213 ontbindingsverzoeken binnen. .

De daling van het aantal ontslagaanvragen deed zich vooral voor bij het CWI: 35 procent minder dan in 2005. Bij de kantonrechter was dat 20 procent. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tegelijk met de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006 heeft minister Donner ook een onderzoek naar de ontslagkosten van werkgevers naar de Tweede Kamer gestuurd. De totale ontslagkosten voor werkgevers in Nederland bedroegen in 2006 volgens het onderzoek naar schatting zo’n 3,5 miljard tot 4 miljard euro.

Uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006 blijkt dat de voornaamste oorzaak van de daling van het aantal ontslagen de aantrekkende economie is. Verder vroegen werkgevers ook beduidend minder ontslag aan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Uit de rapportage blijkt verder dat - net als eerdere jaren - de overgrote meerderheid van de aanvragen ook in 2006 daadwerkelijk leidde tot ontslag. Bij het CWI werd bij 86 procent van de aanvragen een ontslagvergunning verleend. In 6 procent van de gevallen werd die geweigerd en 8 procent van de aanvragen werd teruggetrokken. Van de ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter resulteerde naar schatting 98 procent in ontslag.

De cijfers in de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2006 geven overigens geen volledig beeld van het totaal aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten, omdat arbeidsrelaties niet alleen via CWI of kantonrechter worden beëindigd. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract), met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een uitzendcontract.
Categorie:
Tag(s):