maandag, 3. september 2007 - 10:23

Aantal psychische arbeids-gehandicapten neemt toe

Groningen

In 2006 heeft 40 procent van de arbeidsgehandicapten betaald werk. Dat is net zoveel als in 2005. Daarmee is de daling vanaf 2002 tot stilstand gekomen. Van de arbeidsgehandicapten met psychische klachten had nog geen kwart een baan.

In 2006 waren er ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten: zij gaven aan door een langdurige aandoening of handicap belemmerd te worden bij het uitvoeren of verkrijgen van werk. Het betreft 16 procent van de bevolking van 15–64 jaar. Dit aandeel is al jaren constant.

Zes op de tien arbeidsgehandicapten hadden meer dan één langdurige aandoening. Klachten over het bewegingsapparaat werden het vaakst genoemd. Meer dan de helft van de arbeidsgehandicapten had rug- en nekklachten, 38 procent ondervond problemen met de benen en 34 procent had last van de armen.

De laatste jaren is vooral het aandeel arbeidsgehandicapten met psychische klachten toegenomen. In 2002 noemde 23 procent deze klachten. In 2006 was dat 25 procent. Dit zijn ruim 400 duizend personen.

Arbeidsgehandicapten met psychische klachten gaven vaker dan andere arbeidsgehandicapten aan te willen werken. Zij meldden ook, en vaker dan gemiddeld, dat ze daartoe niet in staat waren. Psychische klachten zijn daarmee een sterk belemmerende factor voor deelname aan de arbeidsmarkt.
Provincie:
Tag(s):