donderdag, 14. juni 2007 - 8:55

Aantal vergiftigingen toegenomen

Groningen

Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM heeft men in 2006 ruim 37.000 informatieverzoeken behandeld bij acute vergiftigingen. Vooral het aantal vergiftigingen met geneesmiddelen zonder recept is sterk toegenomen. Deze geneesmiddelen, o.a. paracetamol en ibuprofen, zorgde vooral bij overdosering voor problemen.

Naast kinderen die 'snoepen' van geneesmiddelen en opzettelijke overdoseringen bij volwassenen, ontstaan vergiftigingen ook geregeld door medicatiefouten. Van april 2005 tot november 2006 werden 321 vergiftigingen door medicatiefouten gemeld. In verreweg de meeste gevallen (229, 71%) werd de fout thuis gemaakt.

De overige situaties deden zich voor in verpleeghuizen (49 gevallen, 15%), in 29 gevallen (9%) in een ziekenhuis of psychiatrische instelling en in 14 gevallen (5%) in een apotheek. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om doseringsfouten en in de overige gevallen werd het verkeerde medicijn gegeven, vaak ook nog in overdosering.

Kinderen die thuis een vergiftiging opliepen (109) kregen in 40% van de gevallen een verkeerd medicijn. Bij de medicatiefouten in verpleeghuizen (49) kreeg een derde van de patiënten abusievelijk de medicijnen van een andere patiënt. In ziekenhuizen ontstaan soms fouten doordat het medicijn via een verkeerde toedieningsroute wordt gegeven.
Provincie:
Tag(s):