vrijdag, 13. juli 2007 - 17:08

Aanvraag paspoort kan vanaf nu in elke gemeente

Den Haag

Aanvragers van een reisdocument kunnen in de toekomst terecht in de gemeente van hun keuze. De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Paspoortwet.

De basis voor het aanvragen van een reisdocument in een gemeente naar keuze wordt gelegd door de vorming van een centrale, 24 uur per dag online raadpleegbare reisdocumentenadministratie.

Momenteel is de reisdocumentenadministratie decentraal georganiseerd. De belangrijkste reden voor deze verandering is het tegengaan van identiteitsfraude. Met een nieuwe, centrale reisdocumentenadministratie kunnen paspoortuitgevende instanties bij een aanvraag beter controleren of de door een aanvrager opgegeven gegevens juist zijn. Zo kan worden gecontroleerd of de aanvrager onder een andere identiteit al in het bezit is van een Nederlands reisdocument.

Ook kan de status van een reisdocument worden opgevraagd om te controleren of een document is opgegeven als gestolen, vermist of van rechtswege vervallen. Voor de uitgevende instanties op de Nederlandse Antillen en Aruba, en voor ambassades en consulaten is de meest actuele informatie straks direct beschikbaar, waar dat voorheen vanwege verschillende tijdszones niet altijd het geval was.
Categorie:
Tag(s):