maandag, 2. juli 2007 - 11:34

Aanvragen bijzondere ruimtezoekers verdubbeld

Amsterdam

De dynamiek in de stad, afgemeten aan de hoeveelheid organisaties die bijzondere ruimte zoeken, is vorig jaar fors toegenomen. Dit blijkt uit aanvragen bij de stadsloods, de persoon binnen de gemeente Amsterdam die bijzondere organisaties, bedrijven en initiatiefnemers die ruimte zoeken, adviseert en assisteert.

De aanvragen zijn het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Er blijkt een grote behoefte aan bijzondere, specifieke ruimten in de stad zoals voor creatieve bedrijven, een circus, hondenclubs, of initiatieven op het gebied van voedselkwaliteit.

Dit staat in het jaarverslag over 2006 van de stadsloods, waarvan het college van B&W heeft kennisgenomen. De stadsloods maakt deel uit van de Dienst Ruimtelijke Ordening en werkt stadsbreed. Zij wordt benaderd door bijvoorbeeld culturele, maatschappelijke en religieuze organisaties,
maar ook door commerciële bedrijven, zowel groot als klein, en zowel gerenommeerde instituten als startende ondernemers. Doordat de stadsloods de stedelijke ontwikkelingen
goed kent, zij stadsbreed opereert én de vragen om begeleiding bij haar binnenkomen, is zij in staat trends te signaleren. Zo is een groeiend aantal bedrijven op zoek naar een nieuwe locatie, is er een toenemende vraag naar short stay appartementen en ruimten voor kunst en educatie voor kinderen, staat voedselkwaliteit steeds meer in de
belangstelling en is de detailhandel onderhevig aan schaalvergroting.

Opvallende ontwikkelingen in het afgelopen jaar zijn de blijvend toenemende vraag om advies en bemiddeling, de slechte aansluiting van het aanbod op de vraag van grote en
minder draagkrachtige instellingen, en de opvallend grote dynamiek in de culturele sector.

In 2006 is het aantal aanvragen bij de stadsloods meer dan verdubbeld (van 62 naar 158). De loods adviseert ook bij de invulling van functies zoals bij de Kauwgomballenfabriek, het Gemeentearchiefterrein en Overhoeks.

De positionering en taken van de stadsloods krijgen naar verwachting in 2007 een nieuwe vorm met het oog op het actiever aantrekken van bijzondere ruimtezoekers en investeerders in vrijetijdseconomie en toerisme. De instelling van de kantorenloods (voortgekomen uit de stadsloods: versnelt de omzetting van leegstaande kantoorpanden) en de oprichting van de Ontwikkelingsalliantie) zijn ook van belang voor de positionering van de stadsloods.
Provincie:
Tag(s):