woensdag, 24. oktober 2007 - 23:50

Aardappelteler stopt ermee na druk gemeente

Venray

Aardappelteler Janssen in Oostrum heeft zijn bedrijfsactiviteiten gestaakt na druk van de gemeente Venray. De reden was dat het bedrijf geen milieuvergunning heeft en dus illegaal werkte, zo meldt de gemeente. Op maandag 22 oktober dreigde de gemeente daarom over te gaan tot sluiting van het bedrijf. Een gemeentelijke toezichthouder heeft woensdagochtend geconstateerd dat de bedrijfsactiviteiten inmiddels waren gestaakt.

De gemeente heeft de activiteiten van de aardappelteler in de afgelopen periode gedoogd omdat er mogelijk zicht was op legalisatie. Gedogen is volgens de wet dan voor een beperkte duur mogelijk. Onlangs werd duidelijk dat legalisatie in de toekomst niet mogelijk is. De gemeente kon daardoor niet anders dan een besluit tot handhaving nemen.

De afgelopen maanden was er regelmatig overleg met de gemeente over alternatieve locaties waar de aardappelteler zijn bedrijf binnen de gemeentegrenzen zou kunnen voortzetten. Begin vorige week zijn ook de aanwonenden van het bedrijf van de voorgenomen handhaving op de hoogte gebracht. Zij hebben in het verleden regelmatig geklaagd over onder meer geluidsoverlast.
Provincie:
Tag(s):