vrijdag, 23. februari 2007 - 12:30

Aardwarmte gaat energie vervangen

Berlikum

De Universiteit van Wageningen is in opdracht van de projectorganisatie Westergozone het onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte in het glastuinbouwgebied Berlikum. Het onderzoek maakt deel uit van de “Waddenkas�, een pilotproject waar meerdere innovatieve technieken bij tuinbouwbedrijven worden uitgetest.

Toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw is één van de pilots uit project de Waddenkas en is belangrijk bij het duurzamer maken van de energievoorziening in Nederland. Fryslân heeft een zeer geschikte geologische structuur en er is veel ervaring op dit gebied.

In het onderzoek wordt het gebruik van warmte, elektriciteit en CO2 van het tuinbouwgebied in Berlikum geïnventariseerd en wordt bekeken in hoeverre aardwarmte daarin kan voorzien.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de bedrijven, de provincie Fryslân, het ministerie van LNV en de projectorganisatie Westergozone. De eerste resultaten worden eind maart 2007 verwacht.
Provincie:
Tag(s):