maandag, 15. oktober 2007 - 12:11

Aardwarmte in Friese glastuinbouw

De provincie en de Westergozone gaan bij de uitbreiding van de glastuinbouwlocatie bij Sexbierum ‘Waddenglas’ geologisch onderzoek laten verrichten naar de geschiktheid van de ondergrond voor de exploitatie van aardwarmtebronnen. De provincie is positief over het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouw. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Dit aardwarmteproject past precies in de visie van de provincie over de transitie naar meer duurzame vormen van energiewinning en kan daarmee een voorbeeld voor andere gebieden in Fryslân en daarbuiten worden.’

Het onderzoek naar het gebruik van aardwarmte zou ook moeten ingaan op de economische haalbaarheid van het project in het Waddenglasgebied. De ambitie is om daarbij enkele tientallen hectares glastuinbouwgebied te voorzien van deze nieuwe duurzame energie. Het project is in Fryslân het tweede aardwarmteproject in de glastuinbouw in Nederland, maar veel grootschaliger dan het eerste project in Bleiswijk.

In het kader van de Waddenkas, een innovatief glastuinbouwproject in de provincie Fryslân, worden plannen ontwikkeld om grootschalig aardwarmte te gaan gebruiken als duurzame energiebron in de glastuinbouw. De ervaringen die in deze projecten worden opgedaan, kunnen worden ingezet in de ontwikkeling van de bestaande en uitbreiding van nieuwe glastuinbouwgebieden, zoals nabij Sexbierum. De Waddenkas is een ontwikkelingsstrategie die beoogt om innovatieve projecten te ontwikkelen in de glastuinbouw in noordwest Fryslân, samen met kwekers en onderzoeksinstellingen.
Provincie:
Tag(s):