donderdag, 18. oktober 2007 - 10:26

Actie tegen onterechte brandmeldingen

Amersfoort

In meer dan de helft van de gevallen die brandweer Amersfoort uitrukt voor brand, is dat door alarmering van een brandmeldinstallatie. Meer dan 90% van deze meldingen is niet terecht. De brandweer wil het aantal van dit soort (nodeloze) brandmeldingen terugdringen. Burgemeester en wethouders van Amersfoort hebben ingestemd met de maatregelen die de brandweer hiertoe heeft voorgesteld.

De maatregelen houden kortweg in dat de brandweer bij een nodeloze melding met de betreffende organisatie de oorzaak van de melding vaststelt en advies geeft om nodeloze meldingen in de toekomst te voorkomen. Helpt dit niet dan kunnen bestuursrechterlijke maatregelen als een dwangsom volgen. In eerste instantie richt de brandweer zich op de twintig organisaties en bedrijven die het meest nodeloze meldingen veroorzaken. Het streven is om met de aangekondigde maatregelen het aantal nodeloze meldingen voor het einde van 2008 met 10% te doen afnemen.
Provincie:
Tag(s):