woensdag, 12. september 2007 - 16:51

Actiegroep wil circus in Coevorden verbieden

Coevorden

Wilde Dieren de Tent Uit verzoekt in een brief aan het college van b&w van de gemeente Coevorden geen evenementenvergunning meer te verlenen aan het Staatscircus van Moskou-Holiday. Het Staatscircus van Moskou-Holiday geeft van 14 t/m 16 september voorstellingen in Coevorden, maar houdt haar dieren volgens richtlijnen die door de adviesraad van de minister van LNV zijn beoordeeld als onvoldoende om het dierenwelzijn te waarborgen. Coevorden dreigt met dit circus dierenleed binnen haar grenzen te halen.

Het Staatscircus van Moskou-Holiday neemt bij het houden van haar dieren de door de circusbranche opgestelde richtlijnen als uitgangspunt. Deze richtlijnen zijn echter volstrekt onvoldoende uit het oogpunt van de welzijnsbehoeften van dieren. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de adviesraad van de minister van LNV betreffende dierenwelzijn, heeft de richtlijnen in maart jl. negatief beoordeeld en stelt in haar brief aan de branchevereniging: “De raad heeft op basis van dit rapport weinig vertrouwen in het zelfregulerende vermogen van uw organisatie om het welzijn van de dieren in circussen te waarborgen.� “Binnen de huidige richtlijnen wordt bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met soortspecifieke eigenschappen en welzijnsbehoeften.�

De brancherichtlijnen zijn opgesteld zonder enige betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen en zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Jeroen van Kernebeek van Wilde Dieren de Tent Uit: “Sommige circussen doen ongetwijfeld hun best, maar binnen de fysieke beperkingen die inherent zijn aan een mobiel bedrijf als een circus, is het onmogelijk wilde dieren een voldoende mate van welzijn te bieden. Een dierentuin die haar wilde dieren onder vergelijkbare omstandigheden zou houden als een willekeurig circus, zou direct worden gesloten.�

Wilde dieren in het circus leven noodgedwongen in kleine en totaal onnatuurlijke huisvesting. Ze moeten veelvuldig op transport en routinematige kunstjes uitvoeren. Onder deze omstandigheden lijden wilde dieren, ook al zijn ze in gevangenschap geboren en met de fles grootgebracht. Daarom verzoekt Wilde Dieren de Tent Uit het college van b&w van de gemeente Coevorden al het mogelijke te doen om circussen met wilde dieren uit de gemeente te weren. Jeroen van Kernebeek: “Deze vorm van dierenleed is volledig onnodig en uit de tijd. Een gemeente zou dit niet meer moeten toestaan.�

Dat een verbod op wilde dieren in het circus de enige juiste maatregel is om deze dieren te beschermen, wordt ook door de Europese Commissie aanvaard. In een klachtenprocedure tegen het Oostenrijkse verbod kreeg de circusbranche ongelijk. Vele andere landen zoals Engeland, België, Denemarken, Finland, Kroatië, Slowakije, Malta, Israël en Zweden kennen op nationaal of gemeentelijk niveau inmiddels volledige verboden of verboden voor een groot aantal diersoorten. De circuscultuur wordt daar succesvol voortgezet door circussen zonder wilde dieren. Het Staatscircus van Moskou-Holiday zou er goed aan doen deze voorbeelden te volgen en de wilde dieren acts uit haar programma te schrappen.
Provincie:
Tag(s):