dinsdag, 23. oktober 2007 - 16:49

Acute zorg beter geregeld in provincie

Op initiatief van de provincie Groningen en zorgverzekeraar Menzis, is er de afgelopen anderhalf jaar met patiëntenorganisatie Zorgbelang Groningen en diverse zorgpartijen samen gewerkt aan een duidelijker ingang voor acute zorg buiten kantooruren.

Het gaat hierbij om acuut beleefde medische of psychische zorgvragen die niet spoedeisend zijn, dus geen 112, maar die ook niet tot morgen kunnen wachten. Een van de resultaten is een verbeterde telefonische toegang buiten kantooruren voor doktersdienst, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Aanleiding voor de samenwerking was dat voor veel mensen die buiten kantooruren een huisarts of anderszins zorg nodig hebben, niet duidelijk is wie te bellen; de huisarts, de doktersdienst of bijvoorbeeld de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Hierdoor komt niet iedereen met zijn klachten op de juiste plek terecht. Om hier iets aan te doen heeft de provincie het initiatief genomen de betrokken zorgpartijen bij elkaar te brengen.

De eerste resultaten zijn daar. Doktersdiensten Groningen, Lentis (voorheen GGZ) en Thuiszorg Groningen werken nu al meer met elkaar samen en verbinden telefoontjes naar elkaar door wanneer er een vraag binnenkomt, waardoor cliënten sneller worden geholpen. Ook wordt er in de ziekenhuizen steeds beter samengewerkt tussen artsen op de spoedeisende hulpafdeling en huisartsen.
Provincie:
Tag(s):