zondag, 15. juli 2007 - 21:37

Adviessnelheid van 30 km bij Kustlicht

Zoutelande

In de week van 16 tot en met 20 juli plaatst de Provincie Zeeland borden op het wegvak bij het Kustlicht in Zoutelande met een adviessnelheid van 30 kilometer per uur en onderborden met de tekst 'Recreatie/overstekende voetgangers'. Ook voor voetgangers worden er extra waarschuwingsborden gezet.

De aanleiding daartoe is de gevaarlijke situatie op dat deel van de weg tussen Westkapelle en Zoutelande (N288), waar enerzijds veel overstekend voetgangers-verkeer is tussen de recreatieparken Kustlicht I en II en de parkeerplaatsen en anderzijds de duinen. Het doorgaande verkeer mag ter plaatse 60 kilometer per uur rijden. Dit leidt van tijd tot tijd tot soms ernstige ongelukken.

De Provincie onderzoekt samen met de gemeente Veere of tussen de provinciale weg en Kustlicht I voor de parkeerstrook aan de weg een vervangende parkeer-voorziening kan worden aangelegd. Dat zou de situatie verbeteren. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek plaatst de provincie de borden.

In de toekomst wordt de weg betrokken bij de uitvoeringsplannen van Zwakke Schakels op Walcheren – het kustverdedigingsplan, waarin ook ruimte is voor maatregelen in de planologie, de recreatieve sector en de infrastructuur.
Provincie:
Tag(s):