donderdag, 11. oktober 2007 - 17:35

‘Cruyff Court FC Groningen Veld’ in de Oosterparkwijk

Groningen

De Oosterparkwijk krijgt een Cruyff Court op de hoek van de Pioenstraat en de Resedastraat in de Oosterparkwijk. De inspraakperiode, van 6 juni tot en met 4 juli, leverde 166 reacties op. De bezwaren gingen daarbij niet over de voorziening, maar over de gekozen locatie en de angst voor overlast. Ook hebben wijkbewoners een handtekeningenactie opgezet ter ondersteuning van de aanleg van het Cruyff Court.

De Stichting Cruyff Court KNVB Velden (CCKV) staan achter de aanleg op deze locatie. Met de aanleg krijgt de wijk een extra sportvoorziening. Daarnaast wil het college van B&W met deze Cruyff Court stimuleren dat de jeugd in de Oosterparkwijk meer gaat bewegen.

Het Cruyff Court komt naast de Vensterschool Oosterpark in het Pioenpark aan de Resedastraat. Op verzoek van de bewoners wordt het Cruyff Court in de breedte van het park aangelegd. Voordeel hiervan is dat het bestaande (voetbal)veld voor een groot deel kan blijven bestaan en de aanleg van het kunstgrasveld zo min mogelijk ten koste gaat van het natuurlijke grasveld. Daarnaast kan de jeugd ook bij slechte weersomstandigheden blijven voetballen.
Provincie:
Tag(s):