donderdag, 21. juni 2007 - 13:15

‘Een goede buur!’

Apeldoorn

Het enthousiasme onder leerlingen en omwonenden van scholengemeenschap De Heemgaard over het project ‘Een goede buur!’ is groot. Momenteel wordt een vijftal omwonenden van de school bezocht door vijf koppels leerlingen. Het bezoek is er op gericht een stuk gezelligheid te brengen.

Jongeren en ouderen kunnen samen theedrinken, maar ook achter de computer kruipen of een spelletje schaak spelen. De invulling van het bezoek gebeurt in onderling overleg.

In november 2006 is op scholengemeenschap De Heemgaard het project ‘Een goede buur!’ van start gegaan. Doel van dit project is leerlingen en omwonenden van de school met elkaar in contact te brengen. Het project is een initiatief van een Apeldoornse inwoner die mogelijkheden zag om leerlingen van het voortgezet onderwijs in te schakelen om oudere inwoners van de stad te bezoeken.

Hiermee kan een stuk eenzaamheid worden opgeheven, terwijl de leerlingen oog krijgen voor de mensen om hen heen. Positief is ook dat leerlingen en omwonenden elkaar leren kennen en dus meer begrip voor elkaar opbrengen. Leerlingen gaan samen op stap zodat ook bij ziekte het bezoek doorgang kan vinden.

Op 26 juni tussen 12.00 en 13.00 uur sluiten de leerlingen en omwonenden het eerste projectjaar informeel af met een lunch op De Heemgaard. De deelnemers zullen die middag in het zonnetje worden gezet door de wethouder voor onderwijs en jeugd, Hans Wegman.
Provincie:
Tag(s):