vrijdag, 29. juni 2007 - 8:17

‘Fietsverklikker’ werpt vruchten af

Grijpskerke

De ‘fietsverklikker’, die sinds 23 april op de Mariekerkseweg nabij Grijpskerke staat, geeft de weggebruikers een veiliger gevoel. Dit blijkt uit het klanttevredenheidonderzoek dat een maand na plaatsing van de borden is uitgevoerd door studenten van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer uit Breda.

De snelheden van de automobilisten zijn gedaald en uit enquêtes blijkt dat de automobilisten bewust hun snelheid verlagen en de fietsers voelen zich veiliger dan voorheen.

Het elektronisch waarschuwingsbord -de ‘fietsverklikker’- attendeert automobilisten op de Mariekerkseweg zodra er fietsers zijn op de Poppendamseweg of Kruisweg die de kruising naderen. Deze oplichtende verkeersborden moeten de rijsnelheid van de automobilisten ter hoogte van de fietsoversteek verlagen om zo de veiligheidsbeleving van de overstekende fietsers te verhogen. Om te bepalen of deze doelen zijn behaald, zijn een nulmeting en een nameting uitgevoerd. Hierbij zijn de rijsnelheden van het gemotoriseerd verkeer gemeten, zijn de fietsintensiteiten ter hoogte van de fietsoversteek bepaald en zijn tijdens de nameting enquêtes gehouden onder fietsers en automobilisten.

De gemiddelde snelheid ter hoogte van de fietsoversteek is van 75 kilometer per uur naar 72 kilometer per uur gedaald. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de automobilisten zelf heeft gezien dat het bord op gaat lichten op het moment dat fietsers worden gedetecteerd en vindt dit duidelijk genoeg. Bijna iedere automobilist zegt zijn rijgedrag aan te passen op het moment dat het bord oplicht. Uit de enquête blijkt ook dat driekwart van de fietsers de oversteek veilig genoeg ervaart en zelfs tweederde van de ondervraagden geeft aan zich met deze borden veiliger te voelen dan voorheen. De helft van de fietsers merkt bovendien op dat auto’s langzamer rijden ter hoogte van de fietsoversteek.

In het verleden hebben weggebruikers aangegeven dit een onveilige oversteekplaats te vinden. Het waterschap wil dat verkeersveiligheidsgevoel vergroten en het verkeer vooral veiliger maken voor schoolgaande fietsers. Deze groep is namelijk zeer kwetsbaar in het verkeer en krijgen té vaak te maken met ernstige ongevallen. Daarom heeft het waterschap hier gekozen voor een attentieverhogende maatregel. Deze ‘fietsverklikker’ kost relatief weinig en de weg blijft zoals die is. Er worden geen drempels of rotondes geplaatst, waardoor er ook geen extra ruimte nodig is. Het systeem kost in totaal € 70.000,-, inclusief ontwikkelingskosten. Vanuit de Brede Doel Uitkering ontvangt het waterschap een bedrag van € 35.000,- voor dit project.
Provincie:
Tag(s):