donderdag, 28. juni 2007 - 10:07

‘Geen woorden maar daden in aanpak alcoholmisbruik jongeren’

Provinciale Staten in Fryslân hebben woensdag unaniem ingestemd met het Burgerinitiatief Vroeg op Stap van de dames Loonen en Gorter uit Siegerswoude. Dit is het eerste Burgerinitiatief dat in de provincie Fryslân is ingediend. De fracties spraken alom hun waardering uit voor het voorstel van de initiatiefneemsters en gaven aan dat het terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren breed moet worden opgepakt.

Met de vaststelling van het Burgerinitiatief Vroeg op Stap hebben de Staten het college van Gedeputeerde Staten opdracht gegeven om snel een voorstel uit te werken waarbij op een integrale manier wordt samengewerkt tussen betrokken partijen aan de oplossing van het probleem van alcoholmisbruik onder jongeren. Bij het onderzoek dienen ook jongeren zelf ondervraagd te worden.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd in het najaar een plan van aanpak aan de Staten voor te leggen. Daarbij zal ook gekeken worden naar onderzoeken die al hebben plaatsgevonden over dit onderwerp.
Bij de totstandkoming van dit plan van aanpak zullen de initiatiefneemsters van het Burgerinitiatief Vroeg op Stap betrokken worden.
Provincie:
Tag(s):